Odżywianie

Więcej o odżywianiu

Alkohol - jak i ile

Kryteria nadużywania alkoholu

Wypicie 4 drinków dziennie powoduje większe
prawdopodobieństwo wystąpienia: 

- marskości wątroby (częściej w śród mężczyzn), 

- urazów, 

- nowotworów ucha, nosa, krtani, przełyku i wątroby (częściej
wśród kobiet), 

- choroby niedokrwiennej serca (równe prawdopodobieństwo wśród
kobiet i mężczyzn), 

- udaru mózgu. 1 drink to kufel piwa (0,7 l), kieliszek wina (120 ml) lub
ok. 70 ml 40% alkoholu. Umiarkowane spożycie alkoholu to 1 drink dziennie w ciągu
dnia wypity przez kobietę lub 2 drinki w przypadku mężczyznę.
Umiarkowane picie zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby
niedokrwiennej serca w populacji mężczyzn w wieku > 40
lat i kobiet > 50 r.ż.. Nie wykazano takiego działania
alkoholu dla większej liczby drinków wypitych w czasie dnia
ani też w niższych grupach wiekowych. Umiarkowane picie zwiększa
ryzyko choroby Więcej niż 3 drinki dziennie zwiększają
ryzyko wystąpienia nadciśnienia. Uważa się, że ryzykowne
picie (prowadzące do uzależnienia) to spożywanie więcej niż
jednego drinka przez kobiety i dwóch przez mężczyzn. Nadużywanie
alkoholu jest zwykle oceniane jako spożywanie więcej niż 3
drinków dziennie. Epidemiologia 

Ocenia się, że pije około 40% społeczeństwa a ok. 30%
zachowuje abstynencję przez całe życie. Nadużywa alkoholu
od 7,5 – 9,5% populacji. Wśród osób, które były
uzależnione powrót do kontrolowanego picia dotyczy mniej niż
10% osób. Abstynencja trwająca 5 lat nie uwalnia od uzależnienia.
W ciągu 2 lat po tym okresie do picia wraca 40% mężczyzn
utrzymujących wcześniej abstynencję. Ocenia się, że nadużywanie alkoholu jest częstsze wśród
osób z niższym wykształceniem. Ocenia się, że zaczynają
oni nadużywać alkoholu 10 lat wcześniej niż osoby z wyższym
wykształceniem. Osoby z wyższym wykształceniem dłużej
potrafią kontrolować picie. Mężczyźni uzależniają się od alkoholu 2,5 razy częściej
niż kobiety. W wieku starszym (>65 r.ż.) mężczyźni
nadużywają alkoholu ok. 4 razy częściej niż kobiety.
Rozpowszechnienie nadużywania alkoholu maleje z wiekiem i w
populacji osób starszych wynosi około 3%. 

Kobiety słabiej niż mężczyźni metabolizują alkohol.
Chociaż kobiety uzależniają się zwykle później niż mężczyźni
proces uzależnienia postępuje u nich szybciej stąd kobiety
wcześniej niż mężczyźni rozpoczynają leczenie. Osoby, które wcześnie zaczynają palić papierosy częściej
mają problemy z nadużywaniem alkoholu. Z kolei osobom nadużywającym
alkoholu trudniej jest rzucić palenie. Alkoholizm jest częstszy we Francji niż we Włoszech, pomimo
podobnego spożycia alkoholu na osobę. Rola lekarza w rozpoznaniu problemu alkoholowego 

Ocenia się, że alkoholizm jest rozpoznawany rzadziej niż
występuje. Pytanie: „Jak dużo Pan/Pani pije?” ma
zaledwie 50% czułość dla rozpoznawania problemu
alkoholowego. Z kolei jeżeli na pytanie: „Kiedy piłeś
ostatniego drinka?” pacjent odpowiada: „W ciągu
24 g” powinno to być sygnałem alarmowym dla lekarza.
Mniej niż połowa (10 – 50%) pacjentów, którzy
przychodzą do lekarza z problemem alkoholowym jest pytanych o
ten problem. Często jest to związane z postawą pacjenta, który
zaprzecza jakoby miał problem z nadużywaniem alkoholizmu. Częściej
alkoholizm rozpoznawany jest w grupie osób, które mają
zaburzenia osobowości typu dyssocjalnego (konflikty z prawem,
niepodporządkowywanie się normom społecznym) niż u osób,
których picie jest spowodowane przeżywaniem lęku i
depresji. Lekarze mogą mieć tendencje do nie rozpoznawania
alkoholizmu z powodu negatywnych konotacji społecznych tego
zjawiska lub własnych problemów z alkoholem. Ostrzeżenie
przez alkoholizmem pacjenta, który nadużywa alkoholu
zmniejsza prawdopodobieństwo rozwinięcia się alkoholizmu. Prostym testem o dużej czułości w rozpoznawaniu
problemu alkoholowego jest test CAGE (czyli klatka). Są to
cztery pytania: 

1. Czy często czułeś, że powinieneś ograniczyć picie
alkoholu? 

2. Czy ludzie złościli cię krytykując twoje picie
alkoholi? 

3. Czy kiedykolwiek czułeś się źle lub też winny z powodu
swojego picia? 

4. Czy kiedykolwiek rozpoczynałeś dzień od drinka, który
pomagał ci uciszyć nerwy lub opanować kaca? 

U osób, które odpowiedzą „TAK” na więcej niż
dwa pytania występuje siedem razy większe prawdopodobieństwo,
że są uzależnione od alkoholu. Zachowania charakterystyczne dla osoby uzależnionej od
alkoholu to: 

- niemożność powstrzymania się od picia lub
ograniczenia ilości alkoholu spożywanej jednorazowo, 

- przerwy w życiorysie (ang.: blockouts), 

- kontynuowanie picia pomimo istnienia choroby, która
pogarsza się w następstwie picia, 

- spożywanie alkoholi niekonsumpcyjnych, 

- nieświadomość przymusu picia, 

- najwyższe miejsce alkoholu w hierarchii celów, 

- tolerancja w pierwszym okresie picia, potem w wyniku
zwolnienia mprocesów metabolicznych w wątrobie (uszkodzenie)
następuje zmniejszenie tolerancji alkoholu, 

- objawy odstawienne po zaprzestaniu picia (drżenie poranne,
nocne poty, wymioty poranne, drgawki, majaczenie drżenne), 

- pozorna trzeźwość przy utrzymywaniu się stężenia
alkoholu we krwi. Kryterium rozpoznania alkoholizmu w aspekcie ilości
wypijanego alkoholu: 

1. Codzienne picie ok. 0,5 l. mocnego alkoholu lub
odpowiednika w celu utrzymania zadowalającego funkcjonowania. 

2. Regularne picie weekend`owe dużych ilości alkoholu. 

3. Ciągi picia, co najmniej dwa dni występujące
naprzemiennie z okresami trzeźwości. Na alkoholizm wskazuje obecność 3‰ alkoholu we krwi u
osoby pijanej, 1,5‰ u osoby bez objawów spożycia
alkoholu lub 1‰ w rutynowym badaniu krwi. Badania laboratoryjne pomocne w rozpoznaniu alkoholizmu (np.
ocena enzymów wątrobowych takich jak aminotransferazy i GGTP)
ma małą czułość (ok. 50%). Uważa się, że badanie
lekarskie jest bardziej pomocne w rozpoznawaniu skutków
nadmiernego picia niż samego alkoholizmu. Przyczyny alkoholizmu 

Uważa się, że alkoholizm może być uwarunkowany
genetycznie. Występowanie alkoholizmu w rodzinie jest
czynnikiem ryzyka wystąpienia alkoholizmu. Alkoholizm występuje
cztery razy częściej u synów alkoholików bez względu na
to, czy byli wychowywaniu w swojej czy też w zastępczej
rodzinie. Alkoholizm jest również częstszy u córek matek
uzależnionych od alkoholu. Synowie alkoholików mają większą
tolerancję na alkohol (podanie im takiej samej ilości
alkoholu powoduje mniejsze objawy zatrucia) niż synowie mężczyzn
nie uzależnionych od alkoholu. Może to oznaczać, że im większy
próg reakcji na alkohol (tzw. „silna głowa”) tym
większe ryzyko uzależnienia się od alkoholu. W wieku 30 lat
26% synów alkoholików jest uzależnionych od alkoholu w
przeciwieństwie do 9% synów nie alkoholików. Wyróżnia się
dwa typy dziedzicznego alkoholizmu. W typie I uzależnienie
występuje zwykle po 20 r.ż. i wymaga wystąpienia czynnika
spustowego (np. silny stres). Osoby z I typem uzależnienia
piją zwykle, żeby zmniejszyć swój lęk. Typ II uzależnienia
charakteryzuje się wcześniejszym początkiem (przed 20 r.ż.),
piciem w celu osiągnięcia euforii i zachowaniami
kryminalnymi (osobowość dyssocjalna). Alkoholizm a inne choroby psychiczne 

Choroby psychiczne, w których częściej występuje
alkoholizm to depresja przebiegająca na przemian z manią
(tzw. dwubiegunowe zaburzenia afektywne) i schizofrenia. 

Uzależnienie może być formą leczenia lęku (najczęściej:
napadów paniki, lęku uogólnionego i fobii społecznej),
depresji, dystymii i bezsenności. 

Osoby z problemami osobowościowymi częściej uzależniają
się od alkoholu. Cechy, które sprzyjaja uzależnieniu to
izolowanie się i nieśmiałość, depresyjność, zależność,
zachowania impulsywne i autoagresyjne oraz niedojrzałość
seksualna. Wpływ alkoholu na organizm 

Alkohol jest wchłaniany do krwi w jelicie cienkim.
Ponieważ jego rozkład jest wolny gromadzi się on we krwi.
Około 5-10% alkoholu jest wydalanych z organizmu w postaci
niezmienionej przez wydychane powietrze, nerki i pot. Pozostała
część jest rozkładana na wodę i dwutlenek węgla. Rozłożenie
200 ml 40% alkoholu jest równoznaczne z wydatkiem
energetycznym organizmu równym 70 kcal. Tempo usuwania
alkoholu z organizmu wynosi około 20 ml 40% alkoholu na
godzinę (czyli po spożyciu 0,5 l wódki eliminacja trwa 25
h!). Alkohol tłumi funkcje mózgu. Obecność 0,5‰ alkoholu
we krwi powoduje uspokojenie i zmniejszenie odczuwania bólu,
0,5-1,5‰ – osłabienie koordynacji, pobudzenie,
drażliwość 1,5-2‰ – zaburzenia świadomości,
3-4‰ – utratę przytomności (faza narkotyczna) a
ilość większa niż 4‰ może spowodować śmierć.
Zjawisko tolerancji, które rozwija się u alkoholików,
powoduje, że wymienione objawy występują u nich przy wyższej
zawartości alkoholu we krwi. „Rekordziści” mieli
nawet 7‰ alkoholu we krwi bez skutku śmiertelnego.
Ponieważ alkohol hamuje czynność ośrodka oddechowego, śmierć
spowodowana utratą oddechu może wystąpić nawet u osób, które
mają wysoką tolerancję na psychiczne objawy zatrucia
alkoholem. Alkohol zwiększa ilość opiatów produkowanych w mózgu, co
tłumaczy euforię po spożyciu alkoholu. Poprzez wpływ na
receptory GABA alkohol powoduje uspokojenie i obniżenie lęku.
Alkohol powoduje również nadwrażliwość receptorów NMDA,
co powoduje nadpowbudliwość w ośrodkowym układzie
nerwowym. Ta nadpobudliwosć powoduje, ze osoby uzaleznione od
alkoholu w sposób bardziej przykry przeżywają objawy
abstynencyjne. Przewlekła nadpobudliwość komórek nerwowych
prowadzi do ich śmierci. Utrata komórek nerwowych
odpowiedzialna jest za występowanie zaburzeń pamięci oraz
napadów padaczkowych. Chorobotwórcze działanie alkoholu na organizm: 

- toksyczny wpływ na wątrobę, 

- zmniejszenie ilości glikogenu magazynowanego w wątrobie,
stąd skłonność do spadku poziomu cukru (hipoglikemii) u osób
uzależnionych od alkoholu, 

- toksyczny wpływ na komórki nerwowe połączony z
niedoborem witaminy B1 w pokarmie jest przyczyną chorób nerwów
i uszkodzenia mózgu, 

- przewlekłe zapalenie żołądka, które towarzyszy
alkoholizmowi jest spowodowane zwiększeniem wydzielania kwasu
żołądkowego, 

- toksyczne działanie alkoholu na mięsień sercowy po około
10 latach nadużywania alkoholu prowadzi do zwyrodnienia mięśnia
sercowego i zaburzeń rytmu, 

- nagła śmierć u młodych ludzi, 

- zanik mózgu, 

- nadciśnienie, 

- zanik mięśni szkieletowych, 

- impotencja, 

- niedokrwistość, 

- płodowy zespół alkoholowy (zmniejszenie rozmiarów głowy,
upośledzenie rozwoju psychicznego, deformacja twarzy –
nawet po umiarkowanych ilościach spożywanego alkoholu).

Artykuł dodany: 2006-09-18 21:00:44
Ilość komentarzy: 274
Ilość punktów: 0

góra strony

UWAGA - wprowadzanie komentarzy jest możliwe tylko dla zalogowanych użytkowników.


2009-01-11 22:10:38
aska1984: kieliszeczek winka raz na czas jeszcze nikomu nie zaszkodził:)

2009-01-06 21:01:35
skowytka: alkohol, brrr, az mnie skrzywilo..

2008-07-08 17:49:22
kasiunia: ja wcale nie pije

2008-07-08 15:10:04
wilczek: ja rzadko pije alkohol,czasami sobie z dziewczyna winko kupimy i wieczorem wypijemy czy piwko

2008-07-08 09:11:20
kiszka: moze ty w ciazy ?

2008-07-08 09:06:35
magdagb: mnie na sam zapach piwa mdli

2008-05-20 21:47:52
aniutka: ja nie przepadam za piwem, mój mąż pije od wielkiego święta

2008-04-18 22:52:55
sylwia2000: a my z mężem piwko lubimy sobie wypić. i własnie pijemy ;)

2008-04-18 22:49:35
milka2008: ja nie przepadam za alkoholem i rzadko pije,czasami jakies winko ze swoim mezczyzna

więcej komentarzy >>

góra strony


Szukaj na QZ.plKupuj z Bingo Cosmetics

Na QZ jest 110 osób:
- 110 czytających

Dołącz się ;-) >>

Najnowsze artykuły


Różności
Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu
- Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu –

Odżywianie
Bruschetta Rio Mare z tuńczykiem i zielonym sosem
Bruchetta to potrawa, której ojczyzną są Włochy. Jest jedną z podstawowych włoskich przekąsek, a przyrządzić ją można na bardzo wiele sposobów. Podstawą każdej bruchetty jest opieczone na grillu lub patelni pieczywo z dodatkiem oliwy oraz roztartego czosnku.

Dziecinada
Zabawa na zdrowie
W zdrowym ciele zdrowy duch – przysłowie to jest powszechnie znane i przytaczane przy wielu okazjach. Równie często powtarzamy je naszym dzieciom, chcąc, by wyrosły na zdrowych i świadomych ludzi. Jak jednak możemy przekonać najmłodszych do zajadania ze smakiem marchewki, czy buraka?

Zdrowie
Jak trzymać pion?
- bezinwazyjne badanie kręgosłupa

Uroda
Trądzik, nie taki młodzieńczy
Mimo, że już dawno przestałaś być nastolatką, na Twojej twarzy wciąż pojawiają się trudne do usunięcia wypryski i zmiany skórne? Trądzik często nie mija wraz z okresem dojrzewania i zmagać się z nim mogą nawet osoby powyżej 30 roku życia. Nawracające zmiany skórne to poważny problem dermatologiczny, który wymaga leczenia oraz szczególnej pielęgnacji.

Seksolubnie
Czy katolik może cieszyć się seksem?
Kościół może przeciwstawić „modzie" na seks coś bardzo ważnego. Przekonanie, że związek z drugim człowiekiem ma wzbogacać oboje małżonków - a nie ranić. Rozmowa z ojcem dr Ksawerym Knotzem, kapucynem, specjalistą od poradnictwa małżeńskiego.

QZ.pl poleca
Kompleksowe wzmacnianie
W chłodniejsze dni nietrudno o infekcje i przeziębienia. Nadszedł właśnie najgorszy okres dla układu odpornościowego człowieka. Zanim dopadnie nas choroba i sięgniemy po antybiotyk warto samemu zadbać o zwiększenie odporności naszego organizmu.

Dobre rady
Nie daj się alergii
Marzy Ci się weekend na łonie natury, gdzieś na łące czy w lesie? Albo aktywny wypoczynek na wsi wśród zwierząt? Zamiast tego spędzasz słoneczne weekendy zamknięty w domu, bo po wyjściu na zewnątrz zaczynasz kichać i łzawić a z nosa cieknie jak z kranu?

Design by Multimedia Image